Teknisk Komitemøde 2: Opstart af danske buildingSMART Rooms

LÆS MERE

18. maj 2022

12.00-16.00

Molio, Lyskær 1, 2730 Herlev

Hovedtemaet er arbejdet i buildingSMART Rooms og den efterfølgende opstart af de danske buildingSMART Rooms. Derudover vil buildingSMART International give en status på IFC 4.3.0 i forhold til byggeri og infrastruktur, samt fortælle hvad andre lande gør i denne sammenhæng.

OM EVENTET

PROGRAM

bSDK teknisk komite

Vi ser frem til at byde dig velkommen til en spændende eftermiddag

Velkomst og kort gennemgang af agenda (Ole Berard, buildingSMART Danmark)

Recap fra Tekniske seminar i november 2021 (Peter Bo Olsen, buildingSMART Danmark)

Sådan arbejder buildingSMART International Rooms (Léon van Berlo, buildingSMART International)

Erfaring med deltagelsen i buildingSMART International Rooms (Michael Ørsted, Københavns Kommune)

Baggrunden for aktivt at deltage i kommende buildingSMART Danmark Rooms (Ole Berard og Peter Bo Olsen, buildingSMART Danmark)

Erfaring med deltagelsen i buildingSMART International Rooms (Jan Karlshøj, DTU)

Kommende buildingSMART Danmark Rooms (Ole Berard og Peter Bo Olsen, buildingSMART Danmark)

Fagligt indlæg om IFC 4.3.0 og betydningen for byggeri og anlæg (Léon van Berlo, buildingSMART International

Opsamling på hvilke Rooms der opstartes i buildingSMART Danmark i 2022 (Ole Berard, buildingSMART Danmark)