Bliv partner i BuildingSMART Danmark

Bliv kontaktet
Læs mere

buildingSMART Danmark tror på, at åbne formater og et frit flow af data er nøglen til et stærkt og effektivt samarbejde på tværs af byggeriets værdikæde. Som medlem bidrager din virksomhed eller organisation til at forme fremtidens digitale byggeri i retning af openBIM.

Skab konkrete værktøjer

Påvirk internationale standarder

Gå forrest mod openBIM

Bliv aktiv i buildingSMART Danmark

buildingSMART Danmark bygger på erfaringsudveksling, videndeling og åben udvikling. Alle der arbejder med byggerier og anlæg inviteres derfor til at være aktive i buildingSMART Danmark.


Du/I kan på flere måder deltage aktivt i buildingSMART Danmarks netværk og BIM-arrangementer og holde dig/jer ajour med national og international udvikling inden for standardisering og openBIM. Som fast partner i buildingSMART Danmark samarbejdet har du automatisk adgang til at være del af buildingSMART Danmarks Teknisk komité og arbejdet heri. Det for eksempel ved aktivt at følge og påvirke internationale standarder og anvisninger for anvendelsen af openBIM. Dermed får du/I samtidig adgang til den nyeste viden om det internationale standardiseringsarbejde vedr. openBIM.


Som buildingSMART Danmark Partner vil du/I have mulighed for at være med til at udvikle og udbrede konkrete værktøjer og cases, som gør det lettere for dine medarbejdere og underleverandører, at lade data flyde frit.


Gå forrest i en fremtidssikret digitalisering og vær med til at skabe forståelse for værdien af openBIM – også uden for specialistkredse.

Anvendelse af åbne standarder

Sales Director, NTI Group

Lars Kanneworff

Hos NTI har vi i mange år støttet op omkring openBIM og de fælles standarder fra buildingSMART. Vi arbejder løbende på at forbedre workflows for vores brugere, hvilket er årsagen til at indgå et community partnerskab med buildingSMART Danmark. NTI udvikler egne værktøjer, som understøtter både IFC og BCF, som f.eks. NTI TOOLS til Revit, men mange af de software-løsninger vi leverer understøtter også buildingSMARTs standarder.

Head of Molt Wengel

Vi vil være stærkere uden at blive tungere. Ved at vælge samarbejdspartnere, der vil det samme som os, har vi mulighed for at skabe større effekt og en mere mærkbar forskel, end hvis vi arbejder alene. I Molt Wengel har vi en dyb forståelse for både jura og samarbejde i byggeriet, og buildingSMART er en af de helt store, når det kommer til digital projektering. Ved at samarbejde får vi del i den nyeste viden og er med til at formeudviklingen både nationalt og internationalt

Anne Katrine Schjønning

Svend Kold Johansen

Områdechef i Vejdirektoratet

Vi indgår partnerskabsaftale med buildingSMART Danmark, fordi fælles standarder på sigt meget gerne skulle give en gevinst på bundlinjen for både bygherrer, rådgivere og entreprenører. Vi tror på, at en øget digitalisering og standardisering medfører store effektiviseringsgevinster på anlægsprojekter

Læs mere
Læs mere
Læs mere

Bliv kontaktet

Bliv kontaktet af buildingSMART Danmark og hør mere om muligheden for at blive partner